Data Science

Data Science

Data Science

​Data Scientists zetten de beschikbare data om in nieuwe inzichten. Ze bepalen de in te zetten koers en baseren zich hierin op de waardevolle informatie voortgekomen uit de data.