Data Architecture

Data Architecture

Data Architecture

​Staat aan de basis om data driven keuzes te kunnen maken. Een sterke basis van waaruit data eenvoudig is toe te passen binnen beslissingen en oplossingen.