Data Science

Data Science

Data Science

Data Scientists zetten de beschikbare data om in nieuwe inzichten. Ze bepalen de in te zetten koers en baseren zich hierin op de waardevolle informatie voortgekomen uit de data.