Data Architecture

Data Architecture

Data Architecture

Staat aan de basis om data driven keuzes te kunnen maken. Een sterke basis van waaruit data eenvoudig is toe te passen binnen beslissingen en oplossingen.